Tiền tệ, các cặp tiền tệ

 1. Tiền tệ, các cặp tiền tệ
  Đồng tiền quốc gia là đơn vị tiền tệ quốc gia của một đất nước hoặc một nhóm nước; ví
  dụ như đồng Euro ở Tây Âu, đồng đô-la ở Mỹ, đồng Yên ở Nhật Bản và tương tự.
  Tỷ giá hối đoái giữa hai đồng tiền cho thấy một đồng tiền này được định giá bao nhiêu
  theo một đồng tiền khác. Thuật ngữ cặp tiền tệ được sử dụng phổ biến trên thị trường
  Ngoại hối. Có hai loại tỷ giá hối đoái là tỷ giá giao ngay và tỷ giá kỳ hạn.
  Tỷ giá giao ngay (SPOT) là tỷ giá hiện hành được đưa ra tại thời điểm giao dịch, việc
  thanh toán sẽ được thực hiện trong thời hạn từ một đến hai ngày kể từ ngày giao dịch. Ngày
  thanh toán thường được coi là ngày giá trị.
  Ngày giá trị có thể là:
• Trong cùng ngày giao dịch, nghĩa là Ngày hôm nay (Tod);
• Vào ngày tiếp theo ngày giao dịch, nghĩa là Ngày mai (Tom);
• Vào ngày thứ hai kể từ ngày giao dịch, nghĩa là Spot.

Thông thường các giao dịch trên thị trường Ngoại hối được tiến hành ở mức giá giao
ngay. Tất cả các giao dịch với ngày giá trị trong vòng hai ngày làm việc đều được coi là các
hoạt động chuyển đổi tiền mặt.
Tỷ giá kỳ hạn (FORWARD) cho thấy giá trị của một đồng tiền trong một khoảng thời
gian tương lai. Kỳ hạn tiêu chuẩn là 1, 3, 6 và 12 tháng.
Tỷ giá hối đoái kỳ hạn được tính bằng:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *